วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คนที่ฉันรักที่สุด

พวกเขามาพร้อมกับความหวังของฉัน ว่า "พวกเขาจะเป็นคนดีของฉันตลอดไป" ฉันทำทุกอย่างเพื่ออนาคตของพวกเขา  "ฉันรักพวกเขามากที่สุด"